Khmer | EN

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃ

របាយការណ៍តម្លៃ ពីការិយាល័យទីផ្សារកសិកម្ម

សូមជ្រើសយករបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឫប្រចាំឆ្នាំ នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះ។ របាយការណ៍ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់បន្ថែមជាប្រចាំ ហើយលោកអ្នកអាចទាញយកបាន ជាឯកសារ PDF។

កាលបរិច្ឆេទ ចំណងជើង
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
០៤ មេសា ២០២០ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
១៤ សីហា ២០១៩ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែមីថុនា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក