Khmer | EN

ចុះឈ្មោះបញ្ជូនតម្លៃ

ការចុះឈ្មោះដើម្បីមានសិទ្ធបញ្ជូនតម្លៃកសិផលបាន គឺអនុញ្ញាតិតែអាជីវករប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលពីមន្រ្តីទីផ្សារកសិកម្មរួចសិន និងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបញ្ជូនតម្លៃទៀងទាត់ និងត្រឹមត្រូវ។ ផលប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកទទួលបានមកវិញ គឺមានអ្នកទាក់ទងមកជាវផលិតរបស់លោកអ្នក និងបង្កើតជាបណ្តាញទីផ្សារទូទាំងប្រទេស។

ដើម្បីចុះឈ្មោះបានតម្រូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម

• ឈ្មោះ

• លេខទូរស័ព្ទមួយ ឬពីរ

• ឈ្មោះមុខទំនិញលក់ (គ្រប់មុខ)